Startsida
Tillbaka ett steg
Medlemsansökan
PRO-försäkringar

Bli medlem

M E D L E M S A N S Ö K A N

Fyll i formuläret och klicka på "SKICKA" så kontaktar vi dig

Ditt personnummer

Ditt namn

Din adress

Ditt postnr. + postadress

Ditt tel.nr.

Ditt mob.nr.

Din e-post

Meddelande

Cirkelanmälan eller övriga frågor och funderingar kan du ange i meddelanderutan.

Medlemsavgiften är 280 kronor per år.
Stödmedlemsavgiften är 30 kronor per år.

Medlemskap

Alla som uppbär någon form av pension kan bli medlemmar i PRO. Det gäller ålderspension, sjukersättning (tidigare benämnd förtidspension), avtalspension, änkepension, efterlevnadspension. Dessutom kan den som själv inte är pensionär men som är maka, make eller sambo med PRO medlem bli medlem i PRO.

Vad får man för medlemsavgiften?

Som medlem får du tidningen/taltidningen PRO Pensionären (ett ex per hushåll) som utkommer med 9 nummer per år, 100-120 sidor. I medlemsavgiften ingår en olycksfallsförsäkring som gäller vid PRO-arrangemang eller när man är på väg till eller ifrån ett PRO arrangemang. Som medlem kan man teckna PRO's förmånliga medlemsförsäkringar. Som medlem kan man delta i alla föreningsaktiviteter och studera vid PROs Folkhögskola i Gysinge.

Genom att anmäla dig som medlem accepterar du att ingå i PROs centrala databaserade medlemsregister. Det används av PRO internt och säljs inte vidare till andra.