Startsida
Tillbaka ett steg
Fotoalbum 2007
Fotoalbum 2008
Fotoalbum 2009
Fotoalbum 2010
Fotoalbum 2011
Fotoalbum 2012
Fotoalbum 2013
Fotoalbum 2014
Fotoalbum 2015
Fotoalbum 2016

Fotoalbum 2017


På årets första medlemsmöte berättade Kajsa Jansson om sitt arbete
inom bilbranschen och informerade om Johan Janssons stiftelse för
tumörforskning och cancerskadade.
PRO Södra's medlemsmöte 2017-01-30


Ordförande Roy Olsson och underhållare B-O Söderberg kollar
tiden när underhållningen ska börja.
PRO Södra's årsmöte 2017-02-27


Britt-Marie Karlsson valdes att leda årsmötet
vilket hon gjorde men glans.
PRO Södra's årsmöte 2017-02-27


Stig Nilsson tackar föreningens damer för den fina
markservicen på våra möten.
PRO Södra's årsmöte 2017-02-27


Efter avslutade budgetdiskusioner laddade Stig Nilsson upp för en givande auktion
PRO Södra's budgetmöte 2017-11-20


På bilden syns det bröd som gick att bjuda på. Högsta budet lades på en toscakaka
som gick för 160 kr. Efter avklarad auktion blev det kaffe, smörgås och kaka.
PRO Södra's budgetmöte 2017-11-20