Startsida
Tillbaka ett steg

Aktuellt


LÄS OM NYA PRO-FÖRSÄKRINGARNA

Programblad hösten 2013 - PDF

Programblad våren 2014 - PDF

Programblad hösten 2014 - PDF

Programblad våren 2015 - PDF

Programblad hösten 2015 - PDF

Programblad våren 2016 - PDF

Programblad hösten 2016 - PDF

Programblad våren 2017 - PDF

Programblad hösten 2017 - PDFVi är drygt 400 000 medlemmar i Pensionärernas RiksOrganisation som arbetar tillsammans för vår sak. Var med du också. Du behövs.PRO's 15 krav till regeringen.

1. Rättvis skatt - lika skatt vid lika inkomst. Besked från de politiska partierna när och hur gapet mellan pensionärer och löntagare ska slutas.

2. En utvärdering och översyn av pensionssystemet.

3. En kraftsamling kring vården och omsorgen för de äldre.

4. Fler geriatriska kliniker på sjukhusen. Om inte det är möjligt, vårdavdelningar med direktinläggningar för äldre.

5. Äldrevårdsteam kring den äldre med insatser från primärvård, sjukhusvård och äldreomsorg.

6. Ett stopp för stafettläkarna som lösning i primärvården.

7. Fler särskilda boenden.

8. En hemtjänst där den äldre har inflytande över utformningen och en satsning på måltiden.

9. En uppföljning av avregleringen av apoteksmarknaden.

10. En läkare som har ansvar för hela läkemedelsförskrivningen för den äldre.

11. Regelbundna läkemedelsgenomgångar för äldre.

12. Bostäder som anpassas till den enskilde och att hinder, som gör att man riskerar att bli fånge i sin egen lägenhet, byggs bort - inför ROT-avdrag för att förbättra tillgängligheten.

13. Trygghetsboenden i alla kommuner.

14. Bostadstillägg som ger 95 procent av boendekostnaden upp till 6 000 kronor.

15. En lag mot åldersdiskriminering på samhällets alla områden.


Du kan alltid kontakta oss via
KONTAKTFORMULÄRET


eller ringa

Ordförande: Roy Olsson
0586-512 61
070-525 07 47

Kontaktombud: Maivie Eriksson
070-757 80 17